pondělí 2. ledna 2012

plovoucí scéna

Voda je obecně vnímána jako symbol. Symbol života, nového začátku, koloběhu bytí. Hraje podstatnou roli v některých příbězích bible, v mnoha pověstech. Přítomnost řek stojí za vznikem měst a celých civilizací. Vodou je v mnoha kulturách člověk křtěn, do vody je často i pohřbíván. Do řeky byli házeni za trest provinilci. Města se zbavovala svých „bláznů“ tím, že je posílala na lodích dále po proudu. Voda nezadržitelně plyne a přináší tak s sebou zlé i dobré. Řeka může přinést smrt a zkázu v podobě povodní, ale také blahobyt v podobě životodárné závlahy.

Celý vesmír směřuje, zdá se, k entropii, tedy k chaosu. Od stavu koncentrované energie k rozmělnění. Stejně tak, jako se množí náhodné chyby v genetickém kódu a člověk stárne, i příroda je působením náhodných sil rozrušována a přeměňována. Řeky si prorážejí hluboká údolí a jinde vytvářejí nánosy. Planety a slunce chladnou. Možná, že úkolem života je vzdorovat tomuto procesu. Znovu koncentrovat energii a vytvářet rovnováhu.

Umění je nepolapitelná věc. Nedá se přesně definovat, každý jej vnímá jinak. Těžko se pro něj vytvářejí podmínky. Zdá se, že se nedají jednoduše naprogramovat. Třeba by pro vznik umění stačilo formulovat pouze prostředek. Nástroj, který by se příliš nevnucoval a sloužil jen jako katalyzátor umožňující děje v různých prostředích. 

Žádné komentáře:

Okomentovat